Advokátní kancelář JUDr. Karla Valdaufa poskytuje právní služby svým klientům již více než dvanáct let a je tedy stabilizovanou právní firmou. Při poskytování právních služeb se snažíme využívat nejmodernější právní i technické postupy, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé zkušenosti našich právníků, zejména z oblasti obchodního a občanského práva.

 

Advokátní kancelář zaměstnává v pracovním poměru či jinak smluvně spolupracuje s více než dvaceti právníky. Naše technické vybavení je na velmi vysoké úrovni, pročež jsme schopni zajišťovat neomezený právní servis na celém území našeho státu. Každý právník má k dispozici služební vozidlo, notebook napojený na hlavní server a mobilní telefon, tak aby mohl být klientovi k dispozici na kterémkoliv místě a v kteroukoliv denní dobu. 

 

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook