Zastupování klienta v občanskoprávních a obchodněprávních sporech

Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti se správou rozsáhlých portfolií pohledávek. Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní servis od mimosoudního inkasa pohledávek až po zastupování oprávněného v exekučním řízení. Správu pohledávek současně realizujeme i aktivní účastí na insolvenčních, dědických či trestních řízeních a likvidacích. Advokátní kancelář zajišťuje zastupování klienta před soudy a rozhodčími soudy po celém území České republiky.

 

Konzultace v oblasti práva nemovitostí

V oboru práva nemovitostí a stavebního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou jakož i s převody a nájmy nemovitostí.

 

Poskytování právních služeb při uzavírání smluv

Naši právníci zabezpečují veškeré právní služby při konzultacích a následném smluvním zastřešení závazkových vztahů ve všech oblastech občanského a obchodního práva. Advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty přípravu smluvních dokumentů v českém, anglickém, německém, ruském a maďarském jazyce.

 

Zastupování klientů v tzv. krizových řízeních

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti úpadkového práva, a to jak dlužníkům, kterým hrozí insolvence, tak i věřitelům, kteří potřebují uplatnit své pohledávky.

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook